Türbeler


Türbeler


Ramazan Dede Türbesi : Gerede İlçemizde bulunan Türbe, Şeyh Halil Efendi ve Oğlu Mustafa Efendi tarafından 1844 yılında yaptırılmıştır. Moloz taştan, köşeleri paflı, kare planlı bir türbedir.

1071 Malazgirt Zaferinden sonra, Anadolu’ya fetih ve sefer eyleyen, tasavvuf önderi ve gönüller sultanı Orta Asya’nın manevi mimarı: Ahmet Yesevi (ks.) hazretlerinin talebelerinden, dervişlerinden ve Evliyaullah büyüklerinden olduğu güvenilir ve tarihi kaynaklar tarafından tespit ve teyid edilmiştir. (1) Araştırmalar gösteriyor ki: Ramazan Dede (ks.) Gerede’yi Rumlardan almak için savaşırken burada şehit düşmüş veya eceliyle vefat etmiş olması sebebiyle bu kekik kokulu tepeye Ramazan Dede adı verilmiştir. Ramazan Dede ks aslen Horasanlıdır. Uzunca boylu, güçlü alim, kamil, kerametli ve muttaki bir zat idi.(3) Kerametleri halkımızın yaşlıları tarafından mütemadiyen anlatılır. Ramazan Dede namıyla maruf olan zatın , eski Selçuklu şehrindeki kabristanı: Gerede’nin meşhur mesireliğinde Ramazan Dede Camii yanında metfun olup etrafında on iki efradı veya ahbabı da defnedilmiş olduğu rivayet edilir.

Ramazan Dedenin hikmet ve himmet ehlinden olmasından vabeste (dolayı) rıza göstermeyeceğine inanılarak buradaki çamlar kesilmemiş, çalgı çengi işlerine girişilmemiş, hayvanlar için otlak alam olarak kullanılmamıştır. Maveraünnenirden (480 H. 1010-M) tarihlerinde Anadolu’ya gelen Türklerin kabile kabile başlarında ‘Dede” namı verilen bedenen, ruhen, ahlaken, ve aklen güçlü reisleri mevcut idi. Dede tabiri şeyh, mürşit, Allah dostu, evliya… vs. anlamlarında da kullanılmıştır. Türk akıncıları dedelerine son derece bağlı ve hürmetkâr idiler. Horasanlı akıncı Türklerinden biri de Gerede’nin medarı iftiharı Ramazan Dede hazretleridir. Onun bereketindendir ki böyle bir mekana halkıın hayırseverlerinden Merhum Güney Köylü Tahsin DOLGUN tarafından Ramazan Dede Camii yaptırılmıştır.


Aşağı Tekke Türbesi : Gerede İlçemizde bulunan Türbe, Şeyh Halil Efendi ve Oğlu Mustafa Efendi tarafından 1844 yılında yaptırılmıştır. Moloz taştan, köşeleri paflı, kare planlı bir türbedir.


Yukarı Tekke Türbesi : Gerede ilçesinde aynı adla bilinen caminin yanındadır. 1900 yılında yaptırılmıştır.


Hacı Halil Efendi Türbesi : Gerede Seviller Mahallesinde 1843 yılında sekizgen planlı ve kubbeli olarak yapılmıştır. Türbe içinde II. Mahmut tarafından Hacı Halil Efendiye yazılmış bir levha bulunmaktadır.