Gezelim – Görelim


Esentepe

Gerede ilçemizin kuzeyinde 1.300 m yükseklikte Tüm ilçeye hakim mükemmel bir manzarası olan Esentepe Mesire Alanı Asırlık çam ağaçlarının bulunduğu doğal güzelliğe sahip bir yerdir. Esentepe’ye bu isim, 17 Temmuz 1934’te bölgeyi ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilmiştir.

Kaynak: Bolu Kültür ve Turizm Rehberi, 2010, Bolu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.Keçi Kalesi

Gerede’nin 5 km. kuzeyinde Arkut Dağı’nda etrafına hakim bir tepededir. Bithynialılar zamanından kalan kale, 1993 yılında restore edilmiştir. Kale hakkındaki rivayete göre şehre saldırı olduğunda halk mal ve hayvanlarıyla beraber kaleye sığınırlar ve kendilerini savunurlarmış. Yine böyle bir durumda kale etrafına yerleşen düşman gündüzleri kaleye saldırmakta fakat başarılı olamamaktaymış. Günlerce saldırılar devam etmiş ve kalede yiyecek sıkıntısı başlamış. Bir gece burada bulunan halk kaledeki tüm keçilerin boynuzlarında mum yakarak, kalenin dışına salmışlar. Bir anda büyük bir ordunun üzerlerine geldiğini sanan düşman oradan kaçıp dağılmış ve Geredeliler keçileri sayesinde düşmandan kurtulmuş. Kalenin ismi de buradan gelmekteymiş.Aras Kalesi

Gerede’nin 20 km. doğusunda Örencik, Çağış ve Akçaşehir köylerinin yakınında, her yöne hakim kayalık bir tepe üzerindedir. Çevrede arazi üzerinde bol miktarda Bizans seramiği görülmekte, bu da kalenin Bizans dönemine ait olduğunu göstermektedir. Ayrıca kale üzerinde kuzeye bakan bir mağara da mevcuttur. Rivayetlere göre kalenin bulunduğu tepeyle doğusundaki tepe arasında Ulusu Deresi altından bir geçitle bağlantısı bulunmaktaydı. Halk doğudaki tepede kurulan şehirde yaşamakta ve düşman saldırısı anında dere altındaki geçit vasıtasıyla Asar Kale’ye çıkarak kendilerini savunmaktaydı.► Kiliseli Tüccar Hanı

Gerede İlçe Merkezi Kitirler mahallesinde yer alan han, 19.yüzyıla tarihlenmektedir. Açık bir avlu etrafında, ahşap revaklara açılan odalardan oluşmaktadır. Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Hana güneyden yuvarlak kemerli ,çift kanatlı, büyük bir kapı ile girilmektedir. Moloz taş ile inşa edilen hanın, bazı bölümlerinde tuğla, köşe ve pencere çerçevelerinde kesme taş, revaklarda ise ahşap kullanılmıştır. Hanın doğu cephesi iki yanında alınlık altında yer alan orta pencerelerin kilit taşlarında; kuzey bölümde haç işareti, güney bölümde ise, ‘Maşallah’ ibaresi ile H.1345 tarihi bulunmaktadır.► Arkut Dağı Kayak Merkezi

Gerede’nin kuzeyinde, 1300 m. yükseklikte, kış sporları ve kayak imkanına sahip bir otelin bulunduğu yerdir. Asırlık çam ağaçlarının bulunduğu Esentepe’ye bu isim bölgenin sürekli esmesi nedeniyle Atatürk tarafından verilmiştir. Esentepe’nin 4 km kuzeyinde Arkut Dağı’nda bulunan pistlerde kayak yapılmakta ve her yıl uluslararası kayak yarışmaları düzenlenmektedir.► Saat Kulesi

Saat Kulesi de tarihi han ile aynı mahallede bulunur. 1882 yılında Ahmet Usta tarafından yaptırılmıştır. Kare şeklinde yükselen yapı ahşap malzemelidir. Cumhuriyet döneminde onarım görmüştür. Fakat üzerindeki saat bugün çalışmamaktadır.Çoğullu Köyü Kemer Köprü

Çoğullu Köyü, 1 paftada, Ulusu Çayı üzerinde yer almaktadır. Harpuşta köprü tipinde inşa edilmiş ve moloz taş örgülüdür. Basık sivri kemerli köprü, tek gözlüdür. (1207)