Çayörengüney Köyü


Çayörengüney Köyü

Çayörengüney, Bolu ilinin Gerede ilçesine bağlı bir köydür.

Atalarımız; 13. yy. sonlarına doğru (1370-1390’lı yıllarda anavatanları *Horasan’dan dönemin Moğol hükümdarı Timur’un istilasından kaçarak batıya, Anadolu’nun içlerine kadar gelen Türkmen Boylarının Gerede civarına gelip, yerleşen bir koluymuş.

(İran Horasan: Hazar Gölü’nün güneydoğusunda kalan, günümüzde İran sınırları içinde yer alan ve çoğunlukla Türkmenler’in yaşadıkları bölge.)

Gerede yakınlarına gelen bu TÜRKMEN kolunun bir grubu; Günümüzde Lebirler ve Kömmence diye anılan mevkilerde yerleşmişler, sonraki yıllarda köyün bulunduğu mevkiye gelerek, yerleşmişler ve köyü kurmuşlar. Yurtlandıkları bölgede daha sonraları civarın eski köylerinden de tarla satın alarak, alanlarını genişletmişler böylece tamamen yerleşik hayata geçmişler.

köyü kuran atalarımızla birlikte buralara gelen, soydaş diğer gruplar ise şimdiki Koçumlar, Dikmen ve Yağdaş Köyleri’ni kurmuşlar, bir kısmı da eski bir köy olan Ümit Köy’e yerleşmişler ve bu köyün nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturmuşlardır.

1965’li yıllarda köyün yerinin değişmesi, yeni yerleşim yeri olarak şosenin (Gerede-Karabük yolunun) kuzey tarafına, Koçumlar Köyü’nün hizasında belirlenmesi ve köyün taşınması dönemin gençlerinin öncülüğünde, derneğin ve kooperatifin de katkıları ile yoğun çalışmalar yapılmış. Ancak, yine dönemin yaşlıları bu duruma şiddetle karşı çıkmışlar ve köyün taşınmasının fikri bile ortadan kalkmış. (Kaynak: köy yaşlılarının aktarımları.)


Yine anlatılanları doğrular belgelerde de; Oğuz Kağan Destanına göre Oğuz’ların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud’a göre 22 Oğuz Bölüğünden Divan-ı Lügati’t-Türk’de 21.si Çepni’lerdir. Oğuz boyu olan Çepni’lerin genel özelliği de Asi, Atılgan, Cesur, Mert ve Savaşçı olmalarıdır.

(Kaynak: Çepniler – Vikipedi)

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur. Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.


Author: Admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir